Beneficis de la dansa per als infants. Ballem!

Ballem? Els beneficis de la dansa per als infants. La dansa constitueix una de les nostres relacions més genuïnes amb l’univers. És una capacitat pre-verbal, que s‘inicia fins i tot abans que l’infant pugui formar cap paraula. Així doncs, es tracta d’una aptitud innata en nens i nenes, que es manifesta abans de tenir control…