dancers kids

L'ESTUDI DE DANSA ACT'IN HEM DISSENYAT UN PROJECTE EDUCATIU, ÚNIC A OSONA, PER SISTEMATITZAR ELS ENSENYAMENTS DE DANSA EN L'ETAPA INFANTIL I JUVENIL, PER TAL DE DONAR UNA VISICÓ GLOBAL DE L'ART DE LA DANSA A TOTS ELS NOSTRES ALUMNES. A TRAVÉS D'UNA METODOLOGIA D'APRENENTATGE INDIVIDUALITZADA, INTEGRADORA, EVOLUTIDA, MOTIVADORA I DIVERTIDA ACONSEGUIM QUE ELS ALUMNES ASSOLEIXIN UN MOLT BON NIVELL EN DANSA I EN GAUDEIXIN.

FORMACIÓ INFANTIL

El pla de formació en dansa en l'etapa infantil té com objectiu desenvolupar les capacitats artístiques relacionades amb la dansa, la musicalitat, la creativitat i el moviment de cada alumne. Per a nosaltres és molt important motivar als nostres alumnes i donar un tracte individualitzat a cada un d'ells. Cada infant té el seu rítme d'aprenentatge, a Act'in ens preocupem per a respectar aquest rítme i acompanyar a l'alumne per tal que pugui assolir el màxim nivell de les seves capacitats relacionades amb la dansa. A més a més cuidem aspectes claus com el respecte, l'autoestima, la confiança i la relació entre iguals.

INTRODUCCIÓ A LA DANSA - DE 3 A 6 ANYS

Descobrim la dansa i ens divertim ballant. Treballem aspectes de psicomotricitat, rítmica, expressió corporal, treball d’atenció i concentració, esquema corporal, treball de l’espai i passos bàsics de dansa a través de jocs didàctics i creatius. Aquest nivell es divideix en dos grups: nivell I i II, en el nivell II s’introdueix la pràctica de diferents estils de dansa a través de balls divertits i apropiats per l’edat. L'objectiu d'aquest nivell és que l'alumne s'introdueixi en la dansa i s'ho passi molt bé ballant al ritme de la música. Això ho aconseguim donant un tracte individualitzat a cada alumne i atenent les seves necessitats, dedicant a elles l'espai que cada nen i nena necessita.

intro dansa

DANSA PREELEMENTAL - DE 6 A 8 ANYS

Seguim treballant a través de jocs didàctics i creatius, introduïnt elements bàsics de les tècniques de dansa clàssica i contemporània, a més a més dels estils: modern jazz i/o hip hop. A partir d’aquest nivell es recomana als alumnes la pràctica de dansa 2 cops per setmana: 1 classe de dansa preelemental i 1 classe de modern jazz i/o hip hop per tal d’assolir el nivell òptim d’aprenentatge.

 

 

 

 

preelemental

DANSA ELEMENTAL - DE 8 A 11 ANYS

Els alumnes treballen fonaments de la dansa clàssica, contemporània, modern jazz i/o hip hop. En aquest nivell els alumnes poden escollir si volen practicar dansa clàssica i/o contemporània com a base tècnica i complementar-ho amb les disciplines de modern jazz i/o hip hop. En totes les disciplines de dansa els alumnes adquiriran un major coneixement de la tècnica a través d’exercicis, jocs i molts balls. Seguim, recomanant la pràctica de dansa 2 cops per setmana.

 

 

 

 

 

elemental
FORMACIÓ JUVENIL

El pla de formació en dansa en l'etapa juvenil té com objectiu desenvolupar les capacitats artístiques relacionades amb la dansa, la musicalitat, tècnica del moviment en dansa i capacitat de creació i composició. Els alumnes adquireixen els conceptes bàsics de la dansa, tant tècnics com creatius, i se'ls preparar per a poder continuar amb els seus estudis de dansa en formacions superiors si així ho desitgen.

ACT’IN DANCERS - DE 11 a 14 ANYS / DE 14 A 18 ANYS

En aquests nivells es pretén dotar als alumnes de gust i sensibilitat per l’art, en especial per la dansa, obtenint un bon coneixement i domini del seu cos i les seves possibilitats, i proporcionant recursos per poder seguir explorant la seva creativitat a través de la dansa.

Recomanem a tots als alumnes realitzar un mínim de 2 classes setmanals de dansa, sent molt aconsellable 3 classes setmanals de dansa per assolir un nivell òptim d’aprenentatge.

Disciplines de dansa a escollir: Dansa clàssica, Contemporani, Modern Jazz i Hip Hop.

actin dancers

DANSA LÚDICA

Tots el infants i joves poden assistir a les classes regulars de totes les disciplines de dansa ofertades per Act'in sense haver de cursar obligatòriament les etapes de formació:

 

 

A més a més ...

 

En aquest alumnes se'ls avaluarà i entregarà l'informe d'avaluació al finalitzar el curs a l'igual que els companys que estiguin cursant les estapes de formació. No obstant, no rebran la certificació reconeixent les hores cursades de dansa. Aquest alumnes tindran el mateix dret de poder concertar una entrevista amb la directora de Act'in durant el curs.

ludic dance

AVALUACIÓ INFANTIL I JUVENIL

Al finalitzar cada curs, l’alumne rebrà un diploma acreditant les hores de pràctica en dansa cursades a Act'in i una avaluació sobre el seu aprenentatge al llarg del curs. Aquesta avaluació pretent ser una referència pels pares o tutors legals i alumnes sobre els seus progressos en l'aprenentatge de dansa per tal de motivar a l'alumne a seguir aprenent.

A més a més cada trimestre s'enviarà un informe d'avaluació als pares/alumnes per tal que aquests puguin anar seguint el treball que els alumnes fan cada dia a classe de dansa i/o teatre musical en la nostra escola; a part de les dos mostres de classe oberta del primer i segon trimestre.

Durant el curs els alumnes i famílies que ho desitgin podran sol·licitar una entrevista personal amb la directora de Act'in i/o l'equip de professors.

100dance